ശ്രീഹരി ~ അധ്യായം 32, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ… “അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ” മേരി അഞ്ജലിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അഞ്ജലി ഒന്ന് പതറി “എന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കല്യാണം?” വീണ്ടും അവർ ചോദിച്ചു. അഞ്ജലി ദയനീയമായി ജെന്നിയെ നോക്കി “ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ? അത് അവരുടെ …

ശ്രീഹരി ~ അധ്യായം 32, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More