നിന്റെ സ്കൂൾ, കോളേജ് കാലം ഞാൻ അനേഷിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് നിന്നിൽ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടെന്നു എനിക്ക് മനസിലായി തുടങ്ങിയത്…

നീതി ദേവത എഴുത്ത്: അനു ജോസഫ് തോബിയസ് ഹരിയേട്ടാ… രമ്യ ഉറക്കെ വിളിച്ചു.. ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് നോക്കു.. ഞാൻ ഈ ദോശ ഒന്ന് ചുടട്ടെ.. ദോശ മറിച്ചു ഇട്ടോണ്ട് രമ്യ പറഞ്ഞു.. വേഗമാകട്ടെ.. എനിക്ക് ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ… ഹരി …

നിന്റെ സ്കൂൾ, കോളേജ് കാലം ഞാൻ അനേഷിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് നിന്നിൽ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടെന്നു എനിക്ക് മനസിലായി തുടങ്ങിയത്… Read More

എന്ത് സുന്ദരി ആയിരുന്നു മാളു അവനോർത്തു. ഇപ്പോൾ ആകെ കോലം കെട്ടിരിക്കുന്നു…മാളൂനെ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ…?

Story written by ANU JOSEPH THOBIAS തീവണ്ടി കുക്കി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അയാൾ ഓർമയിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്…. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം…ദേവൻ.. മണക്കേലെ ദാമോദരൻ നായരുടെ മകൻ അത് മാത്രം ആയിരുന്നു തന്റെ മേൽവിലാസം എന്നുള്ള ആ കാലം…അതിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ അറിയപെടുന്ന ലീഡിങ് …

എന്ത് സുന്ദരി ആയിരുന്നു മാളു അവനോർത്തു. ഇപ്പോൾ ആകെ കോലം കെട്ടിരിക്കുന്നു…മാളൂനെ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ…? Read More