രണ്ടുമണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ നീനയുടെ വീട്ടിലെത്തി, എബി വാതിൽക്കൽ വന്നു ബെല്ലടിച്ചു…

നീന… Story written by Parvathy Jayakumar ============ ഫോണിലൂടെ പ്രേമം പൊളിച്ചു ഗുഡ്ബൈ പറഞ്ഞു അവൾ പോയി!!! എന്തിന് ഏതിന് എന്ന് ചോദിച്ച് തീരും മുന്നേതന്നെ അതിനുശേഷം അയാൾ അവളെ കാണാനോ വിളിക്കാനോ …

രണ്ടുമണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ നീനയുടെ വീട്ടിലെത്തി, എബി വാതിൽക്കൽ വന്നു ബെല്ലടിച്ചു… Read More

എന്റെ കല്യാണിക്കുട്ടി ഇടുന്ന ചായയ്ക്ക് എന്തോരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അതു കുടിച്ചു ഇറക്കുബോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉന്മേഷം ഹാ…

മധുരം… Story written by Parvathy Jayakumar =========== എടി കല്യാണിയെ..നിന്നെ അവൾ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവിടെ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ജോലികൾ ഉണ്ടാവും, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഒരു ആളെ വയ്ക്കാൻ മടി.. …

എന്റെ കല്യാണിക്കുട്ടി ഇടുന്ന ചായയ്ക്ക് എന്തോരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അതു കുടിച്ചു ഇറക്കുബോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉന്മേഷം ഹാ… Read More