അടച്ചിട്ടയിടത്തെ ഒരു നേരം

രചന: Dil Bin Abu സമയം ഉച്ച സ്ഥാനിയിൽ എത്തി . വയറിനകത്തൊരു കാളൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം , അങ്ങനെയൊരു സംശയം തോന്നിയ സ്ഥിതിക്ക് വയറിനെ നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് കരുതി . രാവിലെ പത്തുമണിക്കാണ് എഴുന്നേറ്റതെങ്കിലും പിന്നെ പ്രാതലിന് ശേഷം …

അടച്ചിട്ടയിടത്തെ ഒരു നേരം Read More

ഒരു നക്ഷത്രം

രചന: Dil Bin Abu സുഖനിദ്രയിലാണ്ടൊരു രാത്രി . ഇന്ന് പൗര്ണമിയോ അമാവാസിയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല. മാനത്തു ഒരു നക്ഷത്രമെങ്കിലും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടാവണം. ആ നക്ഷത്രമായിരുന്നിരിക്കണം സ്വപ്നമായി അവനെ തഴുകിയത്. പണ്ടെന്നോ മിന്നിനിന്ന ആ ദിനങ്ങൾ വീണ്ടും നക്ഷത്രമായി മാറിതായിരിക്കണം , അല്ലാതെ …

ഒരു നക്ഷത്രം Read More