അവന്റെ നെഞ്ചിൽ കണ്ണുകളടച്ച് തല ചായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞിയെ ഒരു ഞെട്ടലോടെ അപ്പു നോക്കി നിന്നു…

?അപ്പ്വേട്ടൻ? Story written by SREENANDHA VINOD “”അപ്പ്വേട്ടാ…ഇന്നൊരു ദിവസം മാത്രം മോളെ എന്റെ കൂടെ ഇവ്ടെ കിടത്തിക്കോട്ടേ…”” ഇത്രയും നാൾ ചലനമറ്റ് നിന്ന അവളുടെ പാതിയടഞ്ഞ മിഴികളിലെ കറുത്ത ഗോളങ്ങൾ ഒന്നനങ്ങിയത് പോലെ തോന്നി അപ്പുവിന്. *** *** *** …

അവന്റെ നെഞ്ചിൽ കണ്ണുകളടച്ച് തല ചായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞിയെ ഒരു ഞെട്ടലോടെ അപ്പു നോക്കി നിന്നു… Read More