കണ്ണുനീർ വീണു നനഞ്ഞ കവിളിൽ ഒരു കടി കൂടി തന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്നുകൂടി അവനോടു ചേർത്തു…ഇത്രേം ഒള്ളൂ

കെട്ടിയോൻ Story written by ALEESHA JOSE VARGHESE പതിവുപോലെ അന്നും ചേട്ടായുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നല്ല തെറി കേട്ടു. വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പിണങ്ങി ഇരിക്കാം എന്നു കരുതി എങ്കിലും ആ സാധനം തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുല…അതോണ്ട് വല്ല്യ ഷോ കാണിക്കാതെ …

കണ്ണുനീർ വീണു നനഞ്ഞ കവിളിൽ ഒരു കടി കൂടി തന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്നുകൂടി അവനോടു ചേർത്തു…ഇത്രേം ഒള്ളൂ Read More