മയ്യെഴുതാത്ത കണ്ണുകളിൽ കുസൃതി ഒളിപ്പിച്ചവൾ…

രചന: Saarika Ajesh ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചാണ് ശ്രീ അവളെ ആദ്യമായി കണ്ടത്!!അവളെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ അവളിൽ എത്രത്തോളം ആകൃഷ്ടയായി എന്നു പറയാൻ വയ്യ..! അവളുടെ തോളോപ്പമെങ്കിലും പട്ടുനൂല് പോലെ പാറിപ്പറക്കുന്ന മുടിയിഴകളിലും വിരിഞ്ഞ നെറ്റിത്തടവും അതിൽ അലസമായി …

മയ്യെഴുതാത്ത കണ്ണുകളിൽ കുസൃതി ഒളിപ്പിച്ചവൾ… Read More