രമേശൻ വിവാഹത്തിന് സമ്മതം മൂളി എന്നറിഞ്ഞതും ആറ്റിങ്ങൽ തറവാട്ടിൽ ഉത്സവത്തിന് കൊടി കയറിയ പ്രതീതി ആയിരുന്നു…

പ്രിയ സഖി Story written by Teena Joseph ========= ” എടാ, എനിക്കൊന്നു പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു തോന്നൽ “ രമേശൻ സുഹൃത്തായ മനുവിനോട് പറഞ്ഞു. കായലിലേക്ക് നാട്ടിയിരുന്ന ചൂണ്ട പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് മനു ഒന്ന് രമേശനെ ഇരുത്തി …

രമേശൻ വിവാഹത്തിന് സമ്മതം മൂളി എന്നറിഞ്ഞതും ആറ്റിങ്ങൽ തറവാട്ടിൽ ഉത്സവത്തിന് കൊടി കയറിയ പ്രതീതി ആയിരുന്നു… Read More