അഞ്ജലി കുളി കഴിഞ്ഞ് ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു..ബെഡിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അരികിൽ വന്ന് ഒന്ന് നോക്കി…

അഞ്ജലി Story written by Ammu Sageesh ============ ഉച്ചക്ക് അൽപ്പം സമയം ഉറങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അഞ്ജലി..ഹരി അഞ്ജലിയുടെ അരികിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു..ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നെറുകയിൽ ഹരി ഒരു ഉമ്മ നൽകി..അപ്പോഴേക്കും അഞ്ജലി ഒരു സ്വപ്നത്തിലെന്നപോലെ എണീറ്റ് ഇരുന്ന് …

അഞ്ജലി കുളി കഴിഞ്ഞ് ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു..ബെഡിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അരികിൽ വന്ന് ഒന്ന് നോക്കി… Read More