ഒരു പെണ്ണ്കാണൽ അപാരത….തുടർച്ച

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ… Story written by MIYA MIYA നന്ദു നെ ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് അയക്കണ്ടന്നാണ് ധന്യയും പറയുന്നത്.. അഹ് അമ്മയ്ക്കു ഇല്ലാതെ പോയ സാധനം ആന്റിക്ക് ഉണ്ട്…! ന്ത്?? വിവരം….!! …

Read More

അയാൾക്ക് എന്താ അവിടന്ന് കിട്ടില്ലേ?? ഈ പൊക്കവും വണ്ണവും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എന്തിനാ??അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്….!

ഒരു പെണ്ണ്കാണൽ അപാരത… Story written by MIYA MIYA “അമ്മേ എനിക്ക് ഈ ആലോചന വേണ്ടന്ന് എത്ര തവണ പറയണം????? ഒന്നാമത് കണ്ണൂർ നു… എത്ര ദൂരം ആ… പിന്നെ അയാൾക്ക് ഡിഗ്രി …

Read More

“എന്ത് കണ്ടിട്ടാ അവര് നിങ്ങളെ കെട്ടാൻ സമ്മതിച്ചേക്കുന്നതെന്നു എവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം…”

ഒരു കല്യാണ ചർച്ച Story written by MIYA MIYA “എന്തായാലും 78 – 80 വയസ്സുണ്ടാവും ഉറപ്പു….ആളുടെ ആ ചുമ ..ഹയ്യോ ഓർക്കാനെ വയ്യ… പിന്നെ അഹ് നടത്തവും… ഹോ…ഇങ്ങേർക്ക് ഇപ്പൊ ഇതു …

Read More