ഒരു പെണ്ണ്കാണൽ അപാരത….തുടർച്ച

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ… Story written by MIYA MIYA നന്ദു നെ ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് അയക്കണ്ടന്നാണ് ധന്യയും പറയുന്നത്.. അഹ് അമ്മയ്ക്കു ഇല്ലാതെ പോയ സാധനം ആന്റിക്ക് ഉണ്ട്…! ന്ത്?? വിവരം….!! …

ഒരു പെണ്ണ്കാണൽ അപാരത….തുടർച്ച Read More