ഒരു പെണ്ണ്കാണൽ അപാരത….തുടർച്ച

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ… Story written by MIYA MIYA നന്ദു നെ ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് അയക്കണ്ടന്നാണ് ധന്യയും പറയുന്നത്.. അഹ് അമ്മയ്ക്കു ഇല്ലാതെ പോയ സാധനം ആന്റിക്ക് ഉണ്ട്…! ന്ത്?? വിവരം….!! ? കണ്ടു പഠിക്കു..സ്വന്തം മോളെ ദൂരത്തേക്ക് …

ഒരു പെണ്ണ്കാണൽ അപാരത….തുടർച്ച Read More

അയാൾക്ക് എന്താ അവിടന്ന് കിട്ടില്ലേ?? ഈ പൊക്കവും വണ്ണവും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എന്തിനാ??അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്….!

ഒരു പെണ്ണ്കാണൽ അപാരത… Story written by MIYA MIYA “അമ്മേ എനിക്ക് ഈ ആലോചന വേണ്ടന്ന് എത്ര തവണ പറയണം????? ഒന്നാമത് കണ്ണൂർ നു… എത്ര ദൂരം ആ… പിന്നെ അയാൾക്ക് ഡിഗ്രി മത്രേയുള്ളൂ… എനിക്ക് വേണ്ട… അച്ഛനോട് ഒന്ന് …

അയാൾക്ക് എന്താ അവിടന്ന് കിട്ടില്ലേ?? ഈ പൊക്കവും വണ്ണവും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എന്തിനാ??അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്….! Read More

“എന്ത് കണ്ടിട്ടാ അവര് നിങ്ങളെ കെട്ടാൻ സമ്മതിച്ചേക്കുന്നതെന്നു എവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം…”

ഒരു കല്യാണ ചർച്ച Story written by MIYA MIYA “എന്തായാലും 78 – 80 വയസ്സുണ്ടാവും ഉറപ്പു….ആളുടെ ആ ചുമ ..ഹയ്യോ ഓർക്കാനെ വയ്യ… പിന്നെ അഹ് നടത്തവും… ഹോ…ഇങ്ങേർക്ക് ഇപ്പൊ ഇതു എന്തിന്റെ ആവശ്യം ആണോ?? എന്തായാലും അഹ് …

“എന്ത് കണ്ടിട്ടാ അവര് നിങ്ങളെ കെട്ടാൻ സമ്മതിച്ചേക്കുന്നതെന്നു എവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം…” Read More