നീ ആണെടി ഉത്തമഭാര്യ. നിന്നെ കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് പുണ്യം ചെയ്തു. അയാൾ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു…

പുതുജീവിതം Story written by Treesa George :::::::::::::::::::::::::::::::::: ഏട്ടന് കുറച്ച് നേരത്തെ ഓഫീസ് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ. . ഇവിടെ ഞാനും പിള്ളേരും അമ്മയും തനിച് അല്ലേ. എന്റെ പൊന്നേ എനിക്ക് നേരത്തെ …

Read More