കല്യാണ തലേന്ന് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും ചെക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുടവ കൊണ്ട് വരുന്ന ചടങ്ങിനായി…

ഒരു 98 മോഡൽ കല്യാണ വിശേഷം… Story written by Jyothi Shaju =================== ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ടൌണിലെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാരലൽ കോളേജിലാണ് തുടർ പഠനത്തിനായി ചേർന്നത്..എന്താവോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്നെ തീരെ വിശ്വാസം …

കല്യാണ തലേന്ന് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും ചെക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുടവ കൊണ്ട് വരുന്ന ചടങ്ങിനായി… Read More

ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആ അച്ഛന്റെ മനസ് വെപ്രാളപെടുക ആയിരുന്നു….

അവകാശികൾ… Story written by Jyothi Shaju ==================== ആകാശത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നാട്ടുമാവുകൾ നിറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഇടവഴികളിലൂടെ വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും മദഗജത്തെപ്പോലെ ആ ജെസിബി മുരണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.. എന്തോ വലിയ ദുരന്തം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ അന്തരീക്ഷം പെട്ടെന്ന് …

ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആ അച്ഛന്റെ മനസ് വെപ്രാളപെടുക ആയിരുന്നു…. Read More