കാമുകൻ – രചന: സ്മിത രഘുനാഥ്

എന്റെ അമ്മൂ ഞാൻ പറയൂന്നത് ഒന്ന് നീ കേൾക്ക് പ്ലീസ് അമ്മു… ഞാൻ കേൾക്കുവല്ലേ കണ്ണേട്ടാ…കണ്ണേട്ടൻ പറയൂ… അമ്മൂ നിന്നെ എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയമ്മയ്ക്കൂ കാണണമെന്ന്… ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ണേട്ടാ, എനിക്ക് ഏട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വയ്യ. നമുക്ക് പുറത്ത് …

കാമുകൻ – രചന: സ്മിത രഘുനാഥ് Read More