മോഡേൺ ഡ്രസ്സിൽ സൗന്ദര്യവതിയായി ഒട്ടും കൂസലില്ലാതെ കാറിൽ കയറി പോകുന്ന അവളെ അനിരുദ്ധ് നിർവികാരതയോടെ നോക്കി നിന്നു.

പുനർവിവാഹം Story written by Athira Athi “” ലുക്ക് മിസ്റ്റർ അനിരുദ്ധ്..നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭാര്യ മായ അല്ല ഞാൻ ഐയാം നോട്ട് യുവർ സേർവൻ്റ്; അയാം യൂവർ വൈഫ്…അവളെ പോലെ, കണ്ണ് നിറയ്ക്കാനും …

Read More

കണ്ണുനീർ വാർത്തു ആ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിച്ച് കൂട്ടിയത് അവൾക് തന്നെ അത്ഭുദം ആയിരുന്നു…

തൻവി Story written by Athira Athi ജനുവരി ഒന്ന്…. അങ്ങനെ ഒരു വർഷവും കൂടി കടന്നു പോകുന്നു..ഓരോ നാളുകളിലും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളു,എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിച്ചു ജീവിക്കുന്നത്….ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു …

Read More