ഇന്ന് അവനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഏറെഎന്റെ മാത്രം നാളുകൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച പ്രണയത്തിന്റെ മയിൽപീലി താള്…

എന്റെ മാത്രം Story written by Jewel Adhi =========== ഇന്ന് അവനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണ്…ഏറെഎന്റെ മാത്രം നാളുകൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച പ്രണയത്തിന്റെ മയിൽപീലി താള്…ഹരി….എന്റെ അപ്പു…അല്ല അപ്പുവേട്ടൻ… ഈ രാവ് പുലർന്നാൽ …

ഇന്ന് അവനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഏറെഎന്റെ മാത്രം നാളുകൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച പ്രണയത്തിന്റെ മയിൽപീലി താള്… Read More

അനന്യയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നീർത്തിളക്കം നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീർ തുള്ളി ഉരുണ്ടുകൂടി കവിളിലൂടെ പെയ്തിറങ്ങി…

മിത്ര Story written by Jewel Adhi ============ “വാർത്തകളുമായി വിനയ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു..പറയൂ വിനയ്..എന്താണ് കോടതിയിൽ നടന്നത്?ഇനി എന്താണ് പോലീസിന്റെ അടുത്ത നീക്കം..?” “അഞ്ജലി..കോടതിയിൽ എത്തിച്ച മിത്രയെ ഇനി മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ …

അനന്യയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നീർത്തിളക്കം നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീർ തുള്ളി ഉരുണ്ടുകൂടി കവിളിലൂടെ പെയ്തിറങ്ങി… Read More

കണ്ണുനീർ വാർത്തു ആ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിച്ച് കൂട്ടിയത് അവൾക് തന്നെ അത്ഭുദം ആയിരുന്നു…

തൻവി Story written by Athira Athi ജനുവരി ഒന്ന്…. അങ്ങനെ ഒരു വർഷവും കൂടി കടന്നു പോകുന്നു..ഓരോ നാളുകളിലും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളു,എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിച്ചു ജീവിക്കുന്നത്….ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു …

കണ്ണുനീർ വാർത്തു ആ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിച്ച് കൂട്ടിയത് അവൾക് തന്നെ അത്ഭുദം ആയിരുന്നു… Read More