അവൾക്ക് നാളെ മുതല് നൈറ്റാന്ന്, ഒരാഴ്ച്ച ഇങ്ങോട്ട് വരൂല്ലാന്ന്, എന്നോട് കൊച്ചിനെ നോക്കണോന്ന്…

On-line Special Duty (part 02) ~ Writter : Alfin Jose മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ… ബസിൽ നിന്നിറങ്ങി കവലയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ ചെറിയ മഴ ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു..ബിൻസി കൈയ്യിലിരുന്ന കുട നിവർത്തി …

അവൾക്ക് നാളെ മുതല് നൈറ്റാന്ന്, ഒരാഴ്ച്ച ഇങ്ങോട്ട് വരൂല്ലാന്ന്, എന്നോട് കൊച്ചിനെ നോക്കണോന്ന്… Read More