നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളെ പങ്കാളി ആയി സ്വീകരിച്ചു കൂടെ? ഞാൻ തനിച്ചുള്ള ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു…

Story written by Sivadasan Vadama======================= മായേ എനിക്ക് തന്നോട് കുറച്ചു സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട്. സിദ്ധാർഥ് മായയോട് പറഞ്ഞു. മായ മുഖമുയർത്തി നോക്കി. വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു അയാളുടെ മുഖം. തങ്ങൾ ഇത്രയും കാലത്തിനിടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു പോലും …

നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളെ പങ്കാളി ആയി സ്വീകരിച്ചു കൂടെ? ഞാൻ തനിച്ചുള്ള ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു… Read More

നിങ്ങൾ പറയുക ആണെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണ്. അർജുൻ ഒരു നിമിഷം സ്ഥബ്ധനായി.

Story written by Sivadasan Vadama ========================= അച്ഛാ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കല്യാണം വേണ്ട? ചിന്നു അച്ഛനോട് കെഞ്ചി. മോളെ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പറ്റിയ സമയം ആണ്. ഇപ്പോൾ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് താമസിക്കും. അതിനെന്താ എനിക്ക് അപ്പോൾ …

നിങ്ങൾ പറയുക ആണെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണ്. അർജുൻ ഒരു നിമിഷം സ്ഥബ്ധനായി. Read More