ഞാനും ഭർത്താവും രാവിലെ വീട് പൂട്ടി ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകീട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ വീടടഞ്ഞു കിടക്കും

Story written by Sujatha A ================ ജലജ ചേച്ചിയേയ്ക്കൊരു അടിപ്പാവാട തര്വോ? ണ്ടെച്ചാ രണ്ട് പഴേ ജെ ട്ടീം, പിന്നെ…. എന്തോ വേണ്ടാതീനം ചോദിച്ചെന്ന മട്ടിൽ ജാള്യതയും ലജ്ജയും കലർന്ന ഭാവത്തിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ജലജ. സാരിത്തലപ്പ് കൈയിൽ …

ഞാനും ഭർത്താവും രാവിലെ വീട് പൂട്ടി ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകീട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ വീടടഞ്ഞു കിടക്കും Read More