കിളിയുടെ തൊട്ടു പിറകിലെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരിക്കുട്ടി അടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയോട് സംസാരിക്കുവാണ്…

വന്നു…കണ്ടു…കീഴടക്കി… Story written by Deepa Shajan ========= ‘ടിക്കറ്റ്..ടിക്കറ്റ്..അങ്ങോട്ടു കേറി നിക്ക് ചേച്ചി..ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം കിടക്കുവല്ലേ ‘ ബസിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട്..പൈസ വാങ്ങി ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലവും ചോദിച്ച് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു വിനൂപ്..ആളുകളുടെ …

കിളിയുടെ തൊട്ടു പിറകിലെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരിക്കുട്ടി അടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയോട് സംസാരിക്കുവാണ്… Read More

നീയെന്നെ അങ്ങനെയാണോ കണ്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ ആത്മാർഥമായിത്തന്നെയാ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്…

രണ്ടാം ഭാവം Story written by Deepa Shajan ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ‘അങ്ങോട്ടു നീങ്ങിക്കിടക്ക് മായെ.. ചൂടെടുത്തിട്ട് വയ്യ.. അതിന്റെ കൂടെ അവളുടെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഒടുക്കത്തെ കൊഴുപ്പും അതിന്റെ ചൂടും.. നാശം…’ തണുപ്പത്ത് കെട്ടിയോനെ …

നീയെന്നെ അങ്ങനെയാണോ കണ്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ ആത്മാർഥമായിത്തന്നെയാ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്… Read More