നീയെന്നെ അങ്ങനെയാണോ കണ്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ ആത്മാർഥമായിത്തന്നെയാ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്…

രണ്ടാം ഭാവം Story written by Deepa Shajan ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ‘അങ്ങോട്ടു നീങ്ങിക്കിടക്ക് മായെ.. ചൂടെടുത്തിട്ട് വയ്യ.. അതിന്റെ കൂടെ അവളുടെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഒടുക്കത്തെ കൊഴുപ്പും അതിന്റെ ചൂടും.. നാശം…’ തണുപ്പത്ത് കെട്ടിയോനെ …

Read More