പ്രതീക്ഷിച്ച മുഖം മാത്രമില്ല. കാണണം എന്നൊരാഗ്രഹം. ഇടയ്ക്കിടെ നടവഴിയിലേക്ക് കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞിരുന്നു…

ഭദ്ര Story written by Seshma Dhaneesh ========== “എന്റേതാണ്….ദേഷ്യത്തിന്റെയും ഗൗരവത്തിന്റെയും ആവരണത്തിനുള്ളിലെ കടലോളം സ്നേഹമുള്ള ഈ ഹൃദയം…അതന്റേത് മാത്രമാണ്….സഖാവിന്റെ മാത്രം സഖിക്ക്”….. ഒരു ഗർത്തത്തിൽ നിന്നെപ്പോലെ അവളുടെ  ശബ്ദം വീണ്ടും പ്രതിധ്വനിച്ചു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു…പതിനഞ്ചു …

Read More

എന്നിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ മുന്നേ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും എന്റെ ഊമകുയിൽ വേണിയായിരുന്നു. അവളും സന്തോഷത്തോടെ….

Story written by Seshma Dhaneesh ============== “എനിക്കൊരു ഉമ്മ തരുവോ സേതുവേട്ട….!!!” തമാശയോടെയാണെങ്കിലും എന്റെയാ ചോദ്യം ആളെയൊന്ന് വലച്ചു…എനിക്ക് നേരെയുള്ള ആ ഗൗരവമേറിയ കണ്ണുരുട്ടലിന് ഒരു താക്കീതിന്റെ ഭാവമായിരുന്നു… ചിരിയോടെ പാവാടത്തുമ്പുയർത്തി തോട്ടുവക്കിലൂടെ …

Read More