പെട്ടന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും രൂപത്തെ നോക്കി. എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണവിടെ കണ്ടത് .ആ രൂപം അവിടെ നിന്ന്….

ആ രാത്രി Story written by ROSSHAN THOMAS സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ഒരു പഴയ അനുഭവം ആണ്…ഇഷ്ടപ്പെട്ടൽ സ്റ്റിക്കർ കമെന്റ്സ് ഒഴിവാക്കി കമെന്റ്സ് ഇട്ടു പ്രോത്സാഹനം നല്കണം എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു… 2007-2008 കാലഘട്ടം. ഞാൻ +2നു …

പെട്ടന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും രൂപത്തെ നോക്കി. എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണവിടെ കണ്ടത് .ആ രൂപം അവിടെ നിന്ന്…. Read More

അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത ഭീഭത്സമായ മുഖം. അയാൾ ആ മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പേര് വിളിക്കുന്നതിന്‌ മുന്നേ ആ രൂപം മുഖമടച്ചു ഒരു പ്രഹരമായിരുന്നു…

കോളനിയിലെ ഭീതി Story written by ROSSHAN THOMAS നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ… ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരാൾ അറിയിച്ച സംഭവം നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്….ഇത് നടന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ്…പേര് പറയുന്നില്ല..കാരണം …

അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത ഭീഭത്സമായ മുഖം. അയാൾ ആ മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പേര് വിളിക്കുന്നതിന്‌ മുന്നേ ആ രൂപം മുഖമടച്ചു ഒരു പ്രഹരമായിരുന്നു… Read More

ഒടുവിൽ അവർ ചെന്നെത്തിയത് അവിടെയുള്ള കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു പഴയ ശ്‌മശാനത്തിൽ ആണ്. അന്ന് പകൽ ദേഹിപ്പിച്ച ആരുടെയോ ഒരു ചിതയിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും….

അപരിചിതൻ Story written by ROSSHAN THOMAS എന്റെ പോസ്റ്റുകൾക്ക്‌ തരുന്ന പ്രോത്സാഹത്തിനു നന്ദി…ഞാൻ മറ്റൊരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട് ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു….എല്ലാവരും സ്റ്റിക്കർ കമെന്റ് ഒഴിവാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ കമെന്റ് …

ഒടുവിൽ അവർ ചെന്നെത്തിയത് അവിടെയുള്ള കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു പഴയ ശ്‌മശാനത്തിൽ ആണ്. അന്ന് പകൽ ദേഹിപ്പിച്ച ആരുടെയോ ഒരു ചിതയിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും…. Read More

പടക്കം പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ കൈയുടെ മസിലിൽ ഒരടി കൊണ്ട് ആൻസി ഞെട്ടിയുണർന്നു…അവൾ നോക്കുമ്പോൾ മുൻപിൽ ലീന….

ആ നാല് വിരലുകൾ Story Written By ROSSHAN THOMAS സുഹൃത്തുക്കളെ….ഒരിക്കൽ കൂടി  മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു…നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രിയ സുഹൃത്തിന്റെ അനുഭവം ഇവിടെ എഴുതുവാൻ അവസരം തന്നതിന് …

പടക്കം പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ കൈയുടെ മസിലിൽ ഒരടി കൊണ്ട് ആൻസി ഞെട്ടിയുണർന്നു…അവൾ നോക്കുമ്പോൾ മുൻപിൽ ലീന…. Read More

രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം ഏറി വന്നു…രാത്രിയുടെ ഏതോ യാമത്തിൽ തന്നെ ആരോ തട്ടി വിളിക്കുന്നു..ആഷ ഞെട്ടി ഉണർന്നു.

Story Written by ROSSHAN THOMAS സുഹൃത്തുക്കളെ….വീണ്ടും ഒരു സംഭവവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു….നിങ്ങളുടെ പൂർണ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു….അത് സ്റ്റിക്കർ കമെന്റ് ഒഴിവാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു കമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു… ഞാൻ പോസ്റ്റ് …

രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം ഏറി വന്നു…രാത്രിയുടെ ഏതോ യാമത്തിൽ തന്നെ ആരോ തട്ടി വിളിക്കുന്നു..ആഷ ഞെട്ടി ഉണർന്നു. Read More

പകൽ വരച്ചുണ്ടാക്കിയ ഓജോ ബോർഡ് എടുത്തു…..കരുതി വെച്ച കോയിനും…തയാറാക്കി വെച്ച മെഴുകുതിരിയും എടുത്തു. എങ്ങും നിശബ്ദത…

ആത്മാവിന്റെ ചെങ്ങാത്തം Story written by ROSSHAN THOMAS നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ….പൂർവകാല പോസ്റ്റുകൾക് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് നന്ദി.. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്റ്റിക്കർ കമെന്റകൾ ഒഴിവാക്കി വരികളിലൂടെ അറിയിക്കണേ.. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ …

പകൽ വരച്ചുണ്ടാക്കിയ ഓജോ ബോർഡ് എടുത്തു…..കരുതി വെച്ച കോയിനും…തയാറാക്കി വെച്ച മെഴുകുതിരിയും എടുത്തു. എങ്ങും നിശബ്ദത… Read More

അത് കണ്ടയുടൻ കാർത്യാനിയുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും അറിയാതെ ഒരു നിലവിളി ഉയർന്നു…അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടതും ആ സ്ത്രീ പെട്ടന്ന്….

രാത്രിയിലെ വിരുന്നുകാരി Story Written by ROSSHAN THOMAS നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ….. ഞാൻ , നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർ ഇൻബോക്സിൽ വന്നു പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ് നിങ്ങള്ക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്… ആ സുഹൃത്തിനെ …

അത് കണ്ടയുടൻ കാർത്യാനിയുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും അറിയാതെ ഒരു നിലവിളി ഉയർന്നു…അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടതും ആ സ്ത്രീ പെട്ടന്ന്…. Read More