പ്രണയനിലാമഴ

രചന -Rosily joseph പുലർച്ചെ നാലുമണി. ഒരിക്കൽ കൂടിയവൾ നന്ദനെ നോക്കി. അവൾക്ക് അവന്റെ മുഖത്തേയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ സഹതാപം തോന്നി. പാവം ഒരുപാട് സഹിച്ചു. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് എനിക്കുവേണ്ടി ഇവിടെ……. പ്രണയവിവാഹം …

Read More