ഞങ്ങൾ ആകെ പേടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കയറി നിൽക്കാം. കാരണം അവിടെ ഒന്നും….

Story written by Yazzr Yazrr ================= ഞാൻ പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവം ആണ് ക്ലാസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വിഷയംപുള്ളിയുടെ വീട് കടപ്പുറം സൈഡിൽ ആണ്, ലാസ്റ്റ് ബോർഡ് എക്സാം …

ഞങ്ങൾ ആകെ പേടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കയറി നിൽക്കാം. കാരണം അവിടെ ഒന്നും…. Read More

അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മക്കും ആൺമക്കൾ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു മകന്റെ സ്നേഹം ആയിരുന്നു എനിക്ക് തന്നിരുന്നത്…

Story written by Yazzr Yazrr ========== എനിക്ക് ഒരു 11 വയസ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ആണ്, എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടു അപ്പുറം തന്നെ എനിക്ക് രണ്ടു കളികൂട്ടുകാരികൾ, ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഇരട്ടകൾ ആയിരുന്നു. ഇരട്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത …

അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മക്കും ആൺമക്കൾ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു മകന്റെ സ്നേഹം ആയിരുന്നു എനിക്ക് തന്നിരുന്നത്… Read More

ആരോ തന്റെ പിറകെ ഓടുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ഏറ്റവും പിറകെ ഓടുന്ന ലിജിക്ക്‌ അവ്യക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു…

Story written by Yazzr Yazrr ഇതിൽ തന്നെ എന്റെ കഥകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന രേഷ്മ എന്നൊരു സുഹിർത്തു തന്റെ പത്തൊമ്പതാം വയസിൽ തനിക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപെട്ടാൽ അത് ഇവിടെ എഴുതണം എന്നും പറഞ്ഞു, രേഷ്മക് ഉണ്ടായ …

ആരോ തന്റെ പിറകെ ഓടുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ഏറ്റവും പിറകെ ഓടുന്ന ലിജിക്ക്‌ അവ്യക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു… Read More

ഇവളുടെ കഴുത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ, ഇവൾ അവ്യക്തമായി അത് കണ്ടു, ഒരു കറുത്ത രൂപം ആണ് തന്റെ മുകളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു ഇഴഞ്ഞു, വരുന്നത്…അത് ഇവളുടെ ശരീരത്തെ…

Story written by Yazzr Yazrr എന്റെ കഥകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു സുഹിർത്തു, ഇന്നലെ എന്നോട്, പുള്ളിക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത് ഇവിടെ എഴുതട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പുള്ളിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ, എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു,പുള്ളി വളരെ ചുരുക്കി …

ഇവളുടെ കഴുത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ, ഇവൾ അവ്യക്തമായി അത് കണ്ടു, ഒരു കറുത്ത രൂപം ആണ് തന്റെ മുകളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു ഇഴഞ്ഞു, വരുന്നത്…അത് ഇവളുടെ ശരീരത്തെ… Read More