അല്ലെങ്കിലും ശാരീരികമായുള്ള മുറിവിനെക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങു വലുതാണല്ലോ മനസ്സ് നോവുന്ന മുറിവ്…

കുടുംബം Story written by MANJU JAYAKRISHNAN “കയ്യിത്തിരി പൊള്ളിയാൽ ചത്തൊന്നും പോകില്ല…വേണേൽ വണ്ടി വിളിച്ചു തന്നെ ആശൂത്രീ പൊക്കോ “ തിളച്ച കഞ്ഞി വെള്ളം വീണു പൊള്ളിയ കയ്യേക്കാൾ…കെട്ടിയോന്റെ ആ വാക്കുക്കൾ പൊള്ളിയടർത്തിയത് …

Read More

കൂടെപ്പിറന്നിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടു പോലും അവളെന്നെ മനസ്സിലാകാത്തത് എനിക്ക് അദ്ഭുതമായിരുന്നു…

കറിവേപ്പില Story written by Manju Jayakrishnan “പെണ്ണെ… ചങ്കിൽ പ്രാണൻ ഒള്ള കാലത്തോളം നിന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം…” നിറമിഴിയോടെ അവൻ അതു പറയുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിലും നനവു പടർന്നിരുന്നു “ചോകൊച്ചെറുക്കന്റെ കൂടെപ്പോയാ …

Read More

ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും എന്റെ മനസ്സ് കിരണേട്ടൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വയ്യാതെ വന്നാൽ പോലും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്നെ…

ഭർത്താവ് Story written by MANJU JAYAKRISHNAN “എനിക്കയാളെ വേണ്ടമ്മേ…ഇനിയും സഹിക്കാൻ മേല “ അമ്മയുടെ ചുമലിൽ വീണു കിടന്നു തേങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ സകല നിയന്ത്രണങ്ങളും കൈവിട്ടു പോയിരുന്നു “ഞാനപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഈ മനുഷ്യനോട്… …

Read More