അപ്പോൾ ഇനിയെന്നും അഞ്ജന തനിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നെ..ആരുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട്..

നിലാവ് പോൽ Story written by Neethu Parameswar ================= സമയം സന്ധ്യയോടടുത്തിരുന്നു.. ഇന്ന് ഓട്ടം നേരത്തേ മതിയാക്കാമെന്ന് കരുതി…കുറേ നാളായി ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ പുറകിലായിരുന്നു അത് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ  ഒരേ അലച്ചിലായിരുന്നു..ഇപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു..ചെറിയ …

അപ്പോൾ ഇനിയെന്നും അഞ്ജന തനിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നെ..ആരുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട്.. Read More

എന്തായാലും ആദ്യമായി മൊത്തത്തിൽ ഇന്നൊരു പോസിറ്റീവും സന്തോഷവും തോന്നി…

വരൻ സുന്ദരനാണ് Story written by Neethu Parameswar ================= പല തവണ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിന്ന മടുപ്പിൽ ഞാൻ അയാളെ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിന്നു…ഇനിയെത്ര തവണ ഇങ്ങനെ ചായയുമായി നിൽക്കണോ ആവോ… ഞങ്ങൾ രണ്ട് …

എന്തായാലും ആദ്യമായി മൊത്തത്തിൽ ഇന്നൊരു പോസിറ്റീവും സന്തോഷവും തോന്നി… Read More

നിങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ നഷ്ടം വരാത്ത കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു മോഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളൂ…

Story written by Neethu Parameswar ================= “രാജീവ്‌ എനിക്കല്പം സംസാരിക്കണം.” പുതച്ചിച്ചിരുന്ന ബ്ളാക്കറ്റ് അൽപ്പം താഴേക്ക് മാറ്റികൊണ്ട് രാജീവിന് അഭിമുഖമായി കിടന്ന് ഭദ്ര പറഞ്ഞു… അപ്പോഴും രാജീവിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഫോണിലേക്കായിരുന്നു… രാജീവ്‌…ഭദ്ര …

നിങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ നഷ്ടം വരാത്ത കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു മോഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളൂ… Read More