പ്രതീക്ഷിച്ച ആവേശമൊന്നും രാജീവന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ ഇല്ലാതായത് ലളിതാമ്മയെ കുറച്ചൊന്നു വേദനിപ്പിച്ചു…

അമ്മക്കോന്തൻ ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല! Story written by Shafia Shamsudeen =================== വിവാഹശേഷം രാജീവൻ ആദ്യമായി ലീവിന് വന്ന് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിക്കാണും. നീലിമയുടെ അമ്മയാണ് അവനെ ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചത്. “മോനേ…നീലുമോൾക്ക് വിശേഷണ്ട്” “ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് …

പ്രതീക്ഷിച്ച ആവേശമൊന്നും രാജീവന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ ഇല്ലാതായത് ലളിതാമ്മയെ കുറച്ചൊന്നു വേദനിപ്പിച്ചു… Read More