എന്നെ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കില്ലെന്നു കരുതിയ ജീവിതാവസാനം വരെ താങ്ങും തണലുമായി കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയ…

Story written by Sandeep C N ===================== ദുബായിലെ പൊരിഞ്ഞ വെയിലുള്ള സമയം നെസ്ലെ കമ്പനിയുടെ bus കാത്തു bus സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. bus ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടു ടൂ ലേറ്റ് ആണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തു ഒരു സ്ത്രീ ഫോണും പിടിച്ചു തല …

എന്നെ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കില്ലെന്നു കരുതിയ ജീവിതാവസാനം വരെ താങ്ങും തണലുമായി കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയ… Read More

ഫോൺ വഴി ആണ്  അവനുമായി ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. സൊ എങ്ങനേലും ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം….

Story written by Sandeep C N ================= ഓഫീസ് ടൂർ കഴിഞ്ഞു വന്ന അവൻ ആവേശത്തോടുകൂടി കുളിച്ചു ഫ്രഷ് ആയി ബെഡ്‌റൂമിലെ ബെഡ് ഷീറ്റ് തട്ടി വിരിക്കുന്ന പ്രിയതമയുടെ പിറകിലൂടെ ചെന്നു കെട്ടി പിടിച്ചു കഴുത്തിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ അവൾ കുതറി …

ഫോൺ വഴി ആണ്  അവനുമായി ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. സൊ എങ്ങനേലും ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം…. Read More