അവളുടെ ഒരിഷ്ടങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ എതിര് നിന്നിട്ടില്ല…അവളുടെ വാശിക്കാണ് പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയതും….

Story written by Keerthana Dileep =========== “എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടാണ്, തനിക്കെന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ….” എടി പിടിന്നിനെ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് അങ്ങനെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പകച്ചു പോയി…. ഞാൻ നിശബ്ദനായി…. “ഓ തനിക്കെന്നെ  അറിയകൂടെ …

അവളുടെ ഒരിഷ്ടങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ എതിര് നിന്നിട്ടില്ല…അവളുടെ വാശിക്കാണ് പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയതും…. Read More

പലപ്പോഴും അവന്റെ ബൈക്കിൽ വീടിനു അടുത്തുള്ള ഓട്ടോസ്റ്റാൻഡിനു മുൻപിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തനിക്ക്…

Story written by Keerthana Dileep =========== “എന്തുവാ ആദിയേട്ടാ ഈ നിറവയറും വച്ചാണൊ  നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോയി താലി കെട്ടുന്നേ?…. ആൾക്കാര് എന്ത് പറയും എന്നെങ്കിലും ഓർക്കണ്ടെ?” പകപ്പോടെ ഞാൻ അത് പറയുമ്പോഴും ആദിയേട്ടൻ്റെ മുഖത്ത് ചിരിയായിരുന്നു…. “ദേ പാറു…നമ്മുടെ …

പലപ്പോഴും അവന്റെ ബൈക്കിൽ വീടിനു അടുത്തുള്ള ഓട്ടോസ്റ്റാൻഡിനു മുൻപിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തനിക്ക്… Read More