ഒരുപക്ഷെ അത്തരമൊരു സമീപനം നീതുവിൽ നിന്നും അവനും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം…

അ വി ഹി തം Story written by Aswathy Rajendran ==================== ” പിന്നെന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം “ ” ഏയ്..ഒന്നുല്ല.. “ നീരജിന്റെ ആ മറുപടി നീതുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തരിപ്പ് …

ഒരുപക്ഷെ അത്തരമൊരു സമീപനം നീതുവിൽ നിന്നും അവനും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം… Read More

കുറച്ചു നാളുകളായി അരവിന്ദിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇത്തരം ചില മാറ്റങ്ങൾ ദേവി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു…

വീട്ടുജോലിക്കാരി… Story written by Aswathy Rajendran ============= നിലം തുടച്ചു കൊണ്ട് അരവിന്ദിന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറവേ ദേവിയൊന്ന് നടുങ്ങി. തന്നെ കാത്തിട്ടെന്നവണ്ണം ബെഡിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അവൻ. ഷർട്ട്‌ ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ആകെയുള്ള കുട്ടി ട്രൗസർ …

കുറച്ചു നാളുകളായി അരവിന്ദിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇത്തരം ചില മാറ്റങ്ങൾ ദേവി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു… Read More