നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ. എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതൊന്നും എന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞു നിന്നോട്…

ഗെറ്റ് ടുഗെതർ… Story written by Ummul Bishr ============= “എന്താ ഇവിടൊരു തർക്കം?” ഞങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ട് വന്ന അമ്മയുടേതാണ് ചോദ്യം. “അത് അമ്മ മരുമോളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കൂ…” ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല …

നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ. എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതൊന്നും എന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞു നിന്നോട്… Read More

കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ശൂന്യത മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാവാം മക്കളും എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല…

രണ്ടാം കെട്ട്… Story written by Ummul Bishr ========= “നാളെ എന്റെ വിവാഹമാണ്. വല്യേച്ചി നിർബന്ധമായും വരണം.” ഫോണിലൂടെ മധു വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല. “വല്യേച്ചീ…ഇനി ഒരു വിവാഹം ഞാൻ കരുതിയതല്ല. …

കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ശൂന്യത മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാവാം മക്കളും എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല… Read More

അയാളുടെ കൺ കോണിൽ രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീർ പുറത്തേക്കു ചാടാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാതെ തങ്ങിനിന്നു…

അപരിചിത… Story written by Ummul Bishr ============== സ്ട്രോക്ക് വന്നു ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോയ അയാളുടെ ദേഹം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി വസ്ത്രം മാറ്റിക്കൊടുത്ത ശേഷം  മുറിയിൽ നിന്നും പോരാൻ  തുടങ്ങുമ്പോൾ  അയാളവളെ …

അയാളുടെ കൺ കോണിൽ രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീർ പുറത്തേക്കു ചാടാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാതെ തങ്ങിനിന്നു… Read More