ബയോളജിക്കല്‍ ക്ലോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യ

രചന: ശശികല “എനിക്കും തട്ട് ദോശ മതിയാരുന്നു” ദോശ ചുട്ട് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു… “മനുഷ്യാ . നിങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടെണ്ണം ചുട്ടപ്പൊ മാവ് തീർന്നു പോയി.. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാവ് തൂത്തു വടിച്ച് ഒഴിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ …

ബയോളജിക്കല്‍ ക്ലോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യ Read More