അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാവിലെ അവളിൽ കണ്ട അതെ സന്തോഷം താൻ പിന്നെയും കണ്ടു…

സ്നേഹം Story written by BIBIL T THOMAS ============= ദിയ..എഴുന്നേൽക്ക്…എയർപോർട്ടിൽ പോവണ്ടേ…. അമ്മയുടെ വിളികേട്ട് ദിയ പെട്ടന്നുതന്നെ എഴുന്നേറ്റു. അല്പസമയത്തിനു ശേഷം അവൾ താഴേക്ക് വന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പപ്പാ..പോവാം…. അവർ എയർപോർട്ടിലേക് പുറപ്പെട്ടു. പെട്ടന്ന് ദിയയുടെ ഫോൺ റിങ് …

അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാവിലെ അവളിൽ കണ്ട അതെ സന്തോഷം താൻ പിന്നെയും കണ്ടു… Read More