ഇന്നും ഈ സന്ധ്യാ നേരത്ത് ചായയോടൊപ്പം ഗോപലേട്ടൻ വിളമ്പിയത് എന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ആയിരിക്കും….

Story written by Anu George Anchani ============ “സ്വന്തം അപ്പനെ തല്ലി ശരിയാക്കിയവൾ ആണ് ആ പോകുന്നത്” കവലയിൽ  ബസ് ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഗോപലേട്ടന്റെ ചായക്കടയിൽ നിന്നും എന്നെ ഉറ്റു …

ഇന്നും ഈ സന്ധ്യാ നേരത്ത് ചായയോടൊപ്പം ഗോപലേട്ടൻ വിളമ്പിയത് എന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ആയിരിക്കും…. Read More

എന്റെ ശബ്ദമിത്തിരി ഉയർന്നു കേട്ടത് കൊണ്ടാവാം കുഴിഞ്ഞ മിഴികൾ മിഴിച്ചു ഒരു മാത്ര അവൾ എന്നെ നോക്കി…

Story written by Anu George Anchani ============= “എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു..എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് വേദനിക്കുന്നു.” അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥതയോട് കൂടിയുള്ള കരച്ചിൽ എന്റെ ഇരു ചെവികളിലും വന്നലയ്ക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പതം പറഞ്ഞുള്ള നിലവിളി …

എന്റെ ശബ്ദമിത്തിരി ഉയർന്നു കേട്ടത് കൊണ്ടാവാം കുഴിഞ്ഞ മിഴികൾ മിഴിച്ചു ഒരു മാത്ര അവൾ എന്നെ നോക്കി… Read More