അന്ന് ആ വാക്കിൽ അവന്റെ കണ്ണുനീർ നിലച്ചില്ല എങ്കിലും ഉള്ളിലെവിടെയോ ആ വാക്കുകൾ ദിനവും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു…

ഒടുവിൽ… Story written by Sarath Lourd Mount ================= കുഞ്ഞുന്നാളിൽ എന്നോ നിലത്ത് വീണ് മുട്ടു പൊട്ടി ചോ ര ഒലിച്ചപ്പോൾ ഉറക്കെകരഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുത്തശ്ശിയിൽ നിന്ന് അവൻ ആ വാക്യം ആദ്യം കേട്ടത്… “എന്താ കുഞ്ഞാ ഇത്, നീയൊരു …

അന്ന് ആ വാക്കിൽ അവന്റെ കണ്ണുനീർ നിലച്ചില്ല എങ്കിലും ഉള്ളിലെവിടെയോ ആ വാക്കുകൾ ദിനവും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു… Read More

മുന്നോട്ട് ഒരടി പോലും നീങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായ ആയി നിന്ന അവളുടെ മൗനം ബാലഹീനതയായി കണ്ട അയാൾ…

ശബ്ദം… Story written by Sarath Lourd Mount =========== ഏത് നശിച്ച സമയത്താണോ ആവോ  സമ്മതിക്കാൻ തോന്നിയത്….. ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതിലും വൈകിയതിന്റെ അമർഷത്തിൽ ശീതൾ വെറുതെയെങ്കിലും പിറുപിറുത്തു. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ …

മുന്നോട്ട് ഒരടി പോലും നീങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായ ആയി നിന്ന അവളുടെ മൗനം ബാലഹീനതയായി കണ്ട അയാൾ… Read More

വീടിനടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ ആണ് പുറകിലൂടെ പാഞ്ഞു വന്നൊരു വാഹനം  അവളെ…

നീതിയുടെ കൈകൾ… Story written by Sarath Lourd Mount ============= ഓഫീസിൽ ഇന്ന് ജോലി പതിവിലും വൈകിയിരുന്നു, സാധാരണ എല്ലാ വീക്കെന്റിലും പതിവുള്ളതാണ് ഈ സമയം തെറ്റിയുള്ള ജോലി. എങ്കിലും 7 മണി ഒക്കെയാകുമ്പോൾ തീർത്ത് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് …

വീടിനടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ ആണ് പുറകിലൂടെ പാഞ്ഞു വന്നൊരു വാഹനം  അവളെ… Read More