എന്റെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ ആവാം പതിയെ പതിയെ നീയും എന്നിൽ നിന്നും അകന്ന് പോയത്…

Wake up call… Story written by Misba Zareen ============== പാതിരാത്രി പതിവില്ലാതെ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഞെട്ടി ഉണർന്നത്. ഉറക്കത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ ഫോൺ കയ്യിൽ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട പേര് എന്നെ കൂടുതൽ …

എന്റെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ ആവാം പതിയെ പതിയെ നീയും എന്നിൽ നിന്നും അകന്ന് പോയത്… Read More