കൂട്ടുകാരൊക്കെ ടൗണിൽ പഠിച്ചു വളർന്നവരാണ്. എന്റെ നാടും വീടുമൊക്കെ ഇഷ്ടാവോ എന്തോ…

സ്വർഗം… Story written by Dhanu Dhanu =============== “എടാ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളും വന്നോട്ടെ…!” “എന്റെ വീട്ടിലേക്കോ…” “അതെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ…!” “എന്റെ വീടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവോ…” “നിയല്ലേ പറഞ്ഞത് നിന്റെ …

കൂട്ടുകാരൊക്കെ ടൗണിൽ പഠിച്ചു വളർന്നവരാണ്. എന്റെ നാടും വീടുമൊക്കെ ഇഷ്ടാവോ എന്തോ… Read More

അവൾ

രചന: ധനു ഡാ ..നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പെണ്ണ് ചോദിക്കു .വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്കും സമ്മതം ആണു. അല്ലാതെ പ്രേമമാണെന്നു പറഞ്ഞു പിന്നാലെ നടക്കുന്നതോന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കുറെ നാളായി …

അവൾ Read More