ചേച്ചി ബെഡിൽ ഫ്രീ ആണേൽ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് റൊമാൻസ് കൊടുക്ക്, അല്ലാതെ കണ്ടവന്മാരുടെ ഭാര്യയുടെ സുഖം തിരക്കാതെ…കഷ്ടം…

പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യ ~ എഴുത്ത്: DARSARAJ R SURYA ഹായ്…….ഉറക്കമൊന്നുമില്ലേടോ??? കെട്ടിയോൻ ഗൾഫിൽ ആണല്ലേ????? രാത്രി ഒറ്റക്കാണോ കിടക്കുന്നത്???? എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ??? I mean……… ഈ റൊമാന്റിക് മൂഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്???? ഓഹ് …

ചേച്ചി ബെഡിൽ ഫ്രീ ആണേൽ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് റൊമാൻസ് കൊടുക്ക്, അല്ലാതെ കണ്ടവന്മാരുടെ ഭാര്യയുടെ സുഖം തിരക്കാതെ…കഷ്ടം… Read More