പിന്നെ പെണ്ണിനെയും ചെറുക്കനെയും തനിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാറില്ല. ആരെങ്കിലും കൂടെ നിറുത്തും…

എന്റെ ചെറിയച്ഛൻ… Story written by Anitha Anu ============ “ഇനി ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ? എങ്കിൽ എടുക്കട്ടെ?..” ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി, കൊണ്ടു പോകുകയാണോ? ഇനിയൊരു തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തൊരു യാത്ര… എനിക്ക് …

Read More