ഓ അതൊന്നുമല്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങടെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതല്ലേ…

Story written by Alex John Joffin =========== ഓഫീസിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കൊന്നു വിളിച്ചു. ഫോണെടുത്ത ഭാര്യ, ആ നിങ്ങള് വിളിച്ചോ, ഞാനങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ നോക്കുവായിരുന്നു. ആണോ, എന്താ കാര്യം. നിങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയാൻ. എന്തിനാ മാപ്പ്, …

ഓ അതൊന്നുമല്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങടെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതല്ലേ… Read More