മനസ് ആകെ ഒരു നിമിഷം മരവിച്ചു പോയി. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. പെട്ടെന്ന്…

Written by Jessy Philip ============== ഇതൊരു നേർകാഴ്ച്ചയാണ്…. പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പെണ്ണിന്റെയും മനസ്സിൽ ഒരായിരം സങ്കടകടൽ ഒന്നിച്ചുയർന്നു പൊങ്ങിയ കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ. തന്റെ നെഞ്ചിലെ ചൂടിൽ കുരുന്നിനെ ചേർത്ത് കിടത്തി ലാളിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ അച്ചൻമാരുടെയും നെഞ്ചിൽ ഒരുനിമിഷം വേദനയും അതിലേറെ …

മനസ് ആകെ ഒരു നിമിഷം മരവിച്ചു പോയി. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. പെട്ടെന്ന്… Read More

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുന്നത് വീട്ടിൽ വലിയ ഒച്ചയും ബഹളവും കേട്ടിട്ടാണ്. എന്റെ അമ്മ…

Story written by Jessy Philip ============== ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയാകുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീത്വം പൂർണ്ണതയിലെത്തുക എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അമ്മയോളം വരില്ല മറ്റൊരാളും, അമ്മയുടെ സ്നേഹം മാറ്റുരച്ചു നോക്കാൻ ആവാത്തതാണ്. അതിനൊപ്പം സ്നേഹിക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്കും ആവില്ല. ഞാനും എന്റെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നെ …

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുന്നത് വീട്ടിൽ വലിയ ഒച്ചയും ബഹളവും കേട്ടിട്ടാണ്. എന്റെ അമ്മ… Read More