ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവളുടെ പ്രണയത്തോടെ ഉള്ള നോട്ടം എന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മുഖം തിരിക്കും….

ഓർമ്മകൾ… Story written by Arya Karunan =========== അഭി കുഞ്ഞ് നാട്ടിലേയ്ക്ക് വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല….അന്ന് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്…അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞ് വന്നില്ലല്ലോ……. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തറവാട്ടിലേയ്ക്കുള്ള …

Read More

ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല എന്ന് മനസിലായപ്പോ അപ്പു റൂമിൽ നിന്ന് പോയി. അവൾ പോയതും അവൻ വീണ്ടും മൂടി പുതച്ചു കിടന്നു…

ഒരു കുന്നോളം 💜 Story written by Arya Karunan ========== അഭിയെട്ടാ…………… ഉറങ്ങി കിടന്നിരുന്ന അഭിയെ ഉണർത്താൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിൽ ആണ് അപർണ. അഭിയേട്ടാ……… അവൾ അവനെ ഒന്നും കൂടി കുലുക്കി വിളിച്ചു. …

Read More