അയാളുടെ ഓർമ്മകൾ ആദ്യമായി ഈ കഫെ ലൈബ്രറിയിൽ വന്ന ദിവസത്തിലേയ്ക്ക് പോയി…

എഴുപത് പ്ലസ് Story written by Arya Karunan ======================== എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാണോ മാഷിന്???? അതെല്ലോ…… ഇയാൾക്ക് ഇതുവരെ അത് മനസിലായില്ലേ????? അയാളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് അവരുടെ മുഖത്തു ചുവപ്പ് രാശി കൊണ്ട് വരാൻ ഉള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒന്നും …

അയാളുടെ ഓർമ്മകൾ ആദ്യമായി ഈ കഫെ ലൈബ്രറിയിൽ വന്ന ദിവസത്തിലേയ്ക്ക് പോയി… Read More

ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവളുടെ പ്രണയത്തോടെ ഉള്ള നോട്ടം എന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മുഖം തിരിക്കും….

ഓർമ്മകൾ… Story written by Arya Karunan =========== അഭി കുഞ്ഞ് നാട്ടിലേയ്ക്ക് വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല….അന്ന് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്…അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞ് വന്നില്ലല്ലോ……. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തറവാട്ടിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആണ് അഭിരാജ് എന്ന അഭി. …

ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവളുടെ പ്രണയത്തോടെ ഉള്ള നോട്ടം എന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മുഖം തിരിക്കും…. Read More

ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല എന്ന് മനസിലായപ്പോ അപ്പു റൂമിൽ നിന്ന് പോയി. അവൾ പോയതും അവൻ വീണ്ടും മൂടി പുതച്ചു കിടന്നു…

ഒരു കുന്നോളം ? Story written by Arya Karunan ========== അഭിയെട്ടാ…………… ഉറങ്ങി കിടന്നിരുന്ന അഭിയെ ഉണർത്താൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിൽ ആണ് അപർണ. അഭിയേട്ടാ……… അവൾ അവനെ ഒന്നും കൂടി കുലുക്കി വിളിച്ചു. എന്താ അപ്പു നിനക്ക് വേണ്ടേ???????  എഴുന്നേൽക്ക്…..എനിക്ക് …

ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല എന്ന് മനസിലായപ്പോ അപ്പു റൂമിൽ നിന്ന് പോയി. അവൾ പോയതും അവൻ വീണ്ടും മൂടി പുതച്ചു കിടന്നു… Read More