രാവിലെ തന്നെ വിയർത്ത് കുളിച്ചും കരുവാളിച്ചും സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന എന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും വിയർക്കാത്ത…

മറിയേടപ്പനും അമ്മച്ചിയും… Story written by Sujitha Sajeev Pillai നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാണ് കൂടെ പഠിക്കുന്ന മറിയ ജോസഫ് സണ്ണിയുടെ അപ്പൻ മരിച്ചു പോകുന്നത്! വീട്ടിൽ നിന്നും അമ്മ പലയാവർത്തി മുറുക്കി കെട്ടി …

Read More

ഇതെന്താ നിത്യഗർഭിണി ആണോ..നാണക്കേട്, എന്ന് കെട്ട്യോന്റെ വീട്ടുകാരും..നീ അല്ലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നേ…

പെൺ! Story written by Sujitha Sajeev Pillai ഞാൻ ഒട്ടും വേദന സൈക്കില്ലെന്നു എപ്പോഴും പറയും അമ്മ.. “അവള് എളംപിള്ളയല്ലേ..അതിന്റെയാ! ” എന്നമ്മ കൂട്ടിച്ചേർക്കും.. വെണ്ണക്കൊതിച്ചി പെണ്ണ് വെണ്ണ വാങ്ങാൻ ചെരുപ്പില്ലാതെ ഓടിയതും …

Read More