വയസ്സ് പത്തു നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു ആയെങ്കിലെന്താ ഇന്നും ആളുകൾക്കിടയിൽ സീതയ്ക്ക് നല്ല ഡിമാന്റാ…കണ്ടാൽ കഷ്ടിച്ച് മുപ്പത് കടന്നെന്ന് അല്ലേ പറയു…

എഴുത്ത്: ദേവാർദ്ര . ആർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പിറക് വശത്തുള്ള റോഡേ ദേവൻ വേഗത്തിൽ നടന്നു.നടന്ന് നടന്ന് അയാൾ ഒരു ചേരി പ്രേദേശത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നു . സുമേഷ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇനി നേരെപോയി വലത്തോട്ട് ചെന്നാൽ സ്ഥലമെത്തും.ദൂരം കുറയും തോറും …

വയസ്സ് പത്തു നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു ആയെങ്കിലെന്താ ഇന്നും ആളുകൾക്കിടയിൽ സീതയ്ക്ക് നല്ല ഡിമാന്റാ…കണ്ടാൽ കഷ്ടിച്ച് മുപ്പത് കടന്നെന്ന് അല്ലേ പറയു… Read More

എന്റെ അറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ ചൂഷണങ്ങൾ ഒന്നും എന്റെ മോൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല…

എഴുത്ത്: ദേവാർദ്ര ആർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്തുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ കേറി ഒരു പാക്കറ്റ് ക്രയോണും വാട്ടർകളറും വാങ്ങി മീര വീട്ടിലേക്കുള്ള ബസ്സ് കയറി. കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ടെ പുതിയ ക്രയോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കാനായി ദേവൂട്ടി മീരയുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് …

എന്റെ അറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ ചൂഷണങ്ങൾ ഒന്നും എന്റെ മോൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല… Read More

നാട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും അവരെ കാണിക്കാനുമല്ല തുണിയുടുക്കേണ്ടത് , അവരവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും സൗകര്യപ്രദവും ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കേണ്ടത്…

ചുരിദാർ എഴുത്ത്: ദേവാർദ്ര ആർ പതിവില്ലാതെ മകന്റെ കാർ ഉമ്മറത്ത് വന്ന് നിന്നതും മാധവൻ സംശയത്തോടെ കലണ്ടറിലേക്ക് നോക്കി.ഓണവും ക്രിസ്മസും വിഷുവുമൊന്നുമല്ല,ഇന്നാരുടെയും പിറന്നാൾ ഉള്ളതായും ഓർമയില്ല.സാധാരണ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലേ വരാറുള്ളൂ.അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ തേങ്ങയും പുളിയുമൊക്കെ തീരുമ്പോൾ …

നാട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും അവരെ കാണിക്കാനുമല്ല തുണിയുടുക്കേണ്ടത് , അവരവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും സൗകര്യപ്രദവും ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കേണ്ടത്… Read More