അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹ ചിറകിലായിരുന്നു കണ്ണൻ എങ്കിലും ഒരിക്കലും അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ…

വിച്ചുവിന്റെ മാത്രം ലക്ഷ്മി ❤️ എഴുത്ത്: മഹിമ =============== “വിച്ചുവേട്ടാ….വിട്ടേ…വിടാൻ…” “ദേ… ചിരിക്കാതെ വിടാനാ പറഞ്ഞെ…” “വിച്ചുവേട്ടാ…”, അവന്റെ കുസൃതിയിൽ അവൾ തോൾ വെട്ടിച്ചു കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വിളിച്ചു. “ദേ…അമ്മ വരുന്നു…വിടാൻ…”, അവൾ അതും പറഞ്ഞു അവനെ ബെഡിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു …

അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹ ചിറകിലായിരുന്നു കണ്ണൻ എങ്കിലും ഒരിക്കലും അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ… Read More

സന്തോഷത്താൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അമർത്തി തുടച്ചു കൊണ്ട് ചെറു ചിരിയോടെ പറയുന്നവളെ കണ്ടതും…

അഗ്നിശിഖ എഴുത്ത്: മഹിമ ================= അമ്പല മണികളുടെ അകമ്പടിയോട് കൂടി ശ്രീ കോവിലിന്റെ നട തുറന്നതും, ശിഖ അവളുടെ നിർജീവമായ മിഴികൾ ഉയർത്തി ആ തിരുനടയിലേക്ക് നോക്കി. കൂവളത്തില മാലയും നീലശംഖു പുഷ്പ്പ മാലയും ധരിച്ചു, കെടാ വിളക്കിന്റെ ശോഭയിൽ ഒരു …

സന്തോഷത്താൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അമർത്തി തുടച്ചു കൊണ്ട് ചെറു ചിരിയോടെ പറയുന്നവളെ കണ്ടതും… Read More