ദൈവമായി കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്ന അവസരമാണ്. കാത്തിരിക്കുക ആയിരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടി….

❤️അനുരാഗം❤️ (ചെറുകഥ) എഴുത്ത്: ശ്രാവണ മോൾ ❤️ “മേലിൽ ഇമ്മാതിരി തോന്ന്യാസം കൊണ്ടെന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട് പോകരുത്.. ” മുഖമടച്ചൊരു അടിക്ക് പുറമെ വൈശാഖിന്റെ ആക്രോശമായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം അവിടമൊക്കെ നിശ്ചലമായി. “കുറെ നാളായി ക്ഷമിക്കുന്നു. പാവങ്ങളല്ലേന്ന് ഓർത്തപ്പോ തലയിൽ കേറി …

ദൈവമായി കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്ന അവസരമാണ്. കാത്തിരിക്കുക ആയിരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടി…. Read More