എൻ്റെ അഴിച്ചിട്ട നീണ്ട മുടിയും ഉണ്ട കണ്ണുകളും കണ്ട് അങ്ങേര് പേടിച്ച്….

ദുരൂഹത… എഴുത്ത്: ഷെർബിൻ ആൻ്റണി ==================== വെളുപ്പിനേ ഒരു മൂന്ന് മണിയായ് കാണും ഞാനെണീക്കുമ്പോൾ അയാൾ എൻ്റടുത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു അന്നേരം. അപ്പഴേ എൻ്റെ മനസ്സിലെ സംശയം ഉണർന്ന് തുടങ്ങി. കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാസം …

എൻ്റെ അഴിച്ചിട്ട നീണ്ട മുടിയും ഉണ്ട കണ്ണുകളും കണ്ട് അങ്ങേര് പേടിച്ച്…. Read More

ശുദ്ധനായിരുന്ന കണ്ണനെ എല്ലാവരും കൂടേ കൂട്ടുമായിരുന്നു. വളരെ സീരിയസ്സായിട്ടായിരിക്കും സംസാരമൊക്കെ പക്ഷേ….

കണ്ണേട്ടൻ എഴുത്ത്: ഷെർബിൻ ആൻ്റണി ================ കാണാൻ സുന്ദരനും സുമുഖനുമായിരുന്ന കണ്ണേട്ടൻ വാ തുറന്നാൽ കേൾക്കുന്നോർ മൂക്കത്ത് മാത്രമല്ല മുക്കിനുള്ളിലും വിരലിട്ടു പോകും. വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരുന്ന കണ്ണൻ ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് അധിക നാളായിട്ടില്ല. ഗൾഫിലെന്നല്ല …

ശുദ്ധനായിരുന്ന കണ്ണനെ എല്ലാവരും കൂടേ കൂട്ടുമായിരുന്നു. വളരെ സീരിയസ്സായിട്ടായിരിക്കും സംസാരമൊക്കെ പക്ഷേ…. Read More