പുറത്ത് നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. വാതിൽ തുറന്നതും തൊട്ട് മുൻപിലായി ഒരാൾരൂപം. ആദ്യമൊന്ന് ഭയന്നെങ്കിലും…

വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും… Story written by UNNI ATTINGAL തുടർച്ചയായി വാതിലിലാരോ തട്ടുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ടാണ് ഞാനുണർന്നത്. സമയം ഒരു മണിയോട് അടുക്കാറായിരിക്കുന്നു. ആരാ ഈ നേരത്തെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് വാതിൽ തുറന്നത്. പുറത്ത് നല്ല …

Read More

വല്ലോന്റേം കൂടെ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് വീഡിയോ പുറത്തായി പോലും. ഇവളൊന്നും ജീവിച്ചിരിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. മലയാളികളെ പറയിക്കാനായിട്ട്….

The Third Eye Story written by UNNI ATTINGAL “കാമുകന് അയച്ചു കൊടുത്ത നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായി. പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു…” സ്വ ലേ : ഓൺലൈൻ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ കാമുകന് അയച്ചു കൊടുത്ത …

Read More