നീയും വൈഫും പോയി അടിച്ചു പൊളിക്ക്….ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി…

അവൾക്ക് വേണ്ടി എഴുത്ത്: നിഷാ മനു (നീയും ഞാനും) നീ പൊയ്ക്കോളൂ ഞാൻ വരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഫാമിലിയോടെയാവും വരുക. ഞാൻ തനിച്ചു വന്നാൽ എല്ലാരും ചോദിക്കും. നീയും വൈഫും പോയി അടിച്ചു പൊളിക്ക്….ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് …

നീയും വൈഫും പോയി അടിച്ചു പൊളിക്ക്….ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി… Read More

അവളുടെ അഴക് കണ്ടിട്ടാവണം സൂര്യനു പോലും അവളോട് പ്രണയം തോന്നിയത്. അവൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ…

പ്രതികാരം എഴുത്ത്: നിഷാ മനു സമയം ഏഴുമണി ജോലിക്ക് പോവാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് ശ്രീ ലക്ഷ്മി.. മോളെ ഇതെലും ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോ.. അയ്യോ ഇപ്പോതന്നെ സമയം ഒരു പാട് ആയി നേരത്തെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശിവപ്രസാദം …

അവളുടെ അഴക് കണ്ടിട്ടാവണം സൂര്യനു പോലും അവളോട് പ്രണയം തോന്നിയത്. അവൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ… Read More