താൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്തോ പറഞ്ഞപോലെ അവൾ ഡോക്ടറിനെ നോക്കി തലയാട്ടി. അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട്…

എഴുത്ത്: ബാല ഭദ്ര രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴും ഒരു കൊഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. രാത്രി 1.30 ന് ന്തോ നനവ് പോലെ തോന്നിയപോഴാ ബെഡിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ… അടുത്തായി കിടക്കുന്ന തന്റെ അച്ചുവേട്ടനെ വിളിച്ചു…. അച്ചുവേട്ട …. നമ്മടെ… ന്റെ കുഞ്ഞു…ബാക്കി പറയാൻ …

താൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്തോ പറഞ്ഞപോലെ അവൾ ഡോക്ടറിനെ നോക്കി തലയാട്ടി. അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട്… Read More