ങേ നിന്റെ നാണം തീർന്നില്ലേ? ഇനി എന്തോന്ന് നാണം? ഞാൻ കാണാത്തതു ഒന്നും അല്ലല്ലോ…

വേദ് ചികിത്സ (വേദ് കുളി) എന്ന നന്മയുള്ള ദ്രോഹം എഴുത്ത്: മായാ പ്രശാന്ത് 10 ദിവസത്തെ ആസ്പത്രി വാസം കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നാം ദിവസം, നിറവയറോടെ 8മാസത്തിൽ ആസ്പത്രി പോയ ഞാൻ തിരികെ കുഞ്ഞാവ ആയി വീട്ടിൽ എത്തി.. പ്രസവ വേദന എന്താണ് …

ങേ നിന്റെ നാണം തീർന്നില്ലേ? ഇനി എന്തോന്ന് നാണം? ഞാൻ കാണാത്തതു ഒന്നും അല്ലല്ലോ… Read More

ആ നേരത്തെ നല്ല ഗുണം കൊണ്ട് ആ ശരി ഞാൻ പോയി മേടിച്ചിട്ട് വരാം പറഞ്ഞു പതിയെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ശശി മാമന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു…

എഴുത്ത്: മായാ പ്രശാന്ത് രാവിലെ തന്നെ ചെവിട് അടിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ പാട്ട് വച്ചാണ് ഉറക്കം എണീറ്റത്… അതും ഏതോ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടിന്റെ റീമിക്സ്…. അപ്പോ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ.. രാവിലത്തെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു ചായ …

ആ നേരത്തെ നല്ല ഗുണം കൊണ്ട് ആ ശരി ഞാൻ പോയി മേടിച്ചിട്ട് വരാം പറഞ്ഞു പതിയെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ശശി മാമന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു… Read More

നിശബ്ദരായി കരഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാരും ഞങ്ങളെ ആയി നോട്ടം. അമ്മ നൈസ് ആയി അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് ബിസ്കറ്റ് എടുത്തു എന്റെ കയ്യിൽ തന്ന്….

എഴുത്ത്: മായാ പ്രശാന്ത് ന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ (ആറോ 7വയസിൽ), ഒരു മരണവീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോയതോടെ എന്നെ വേറെ ഒരു മരണ വീട്ടിലേക്കും കൊണ്ട് പോകാതെ ആയ കഥ…. ലേശം ലോ ആണ് കേട്ടോ… വായിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല…. ബന്ധത്തിൽ ഒരു അമ്മുമ്മ മരിച്ചു… …

നിശബ്ദരായി കരഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാരും ഞങ്ങളെ ആയി നോട്ടം. അമ്മ നൈസ് ആയി അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് ബിസ്കറ്റ് എടുത്തു എന്റെ കയ്യിൽ തന്ന്…. Read More