പുനർജ്ജനി ~ ഭാഗം – 38, എഴുത്ത്::മഴ മിഴി

മുന്‍ഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അഭിനയിച്ചു കൊളമാക്കാതെ അവളെ പോയി നോക്കെടാ..ഒന്നാമാതെ അരപിരി ലൂസ് ആയിരുന്നു..ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ കൂടി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് കംപ്ലയിന്റ് റിലേ ഔട്ട്‌ ആണ്..അതുകൊണ്ട് അവളെ ഭദ്രമായി നീ നോക്കണം.. അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ദേവിനെ ചുണ്ടുകോട്ടി കൊണ്ട് പ്രണവ് …

പുനർജ്ജനി ~ ഭാഗം – 38, എഴുത്ത്::മഴ മിഴി Read More